آزمون شناسایی تیپ مدیریتی و تصمیم‌گیری


این آزمون تیپ مدیریتی شما را شناسایی می‌کند

توضیحات بسیار مهم

سوالات این آزمون “مرتب شدنی” هستند به این معنا که باید گزینه‌های پاسخ را از درست ترین به نادرست ترین مرتب نمایید

برای مرتب سازی گزینه‌ ها را یکی یکی انتخاب کرده:

 

و سپس در جای موردنظر رها میسازیم:

تا به ترتیب مورد نظر خود برسیم.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید :

نام و نام خانوادگی :

شماره تلفن :

رشته تحصیلی :

سطح تحصیلات :

کدملی :