آزمون شخصیت شناسی مایرز بریگز توسعه یافته

شخصیت شناسی مایرز بریگز توسعه یافته

 

به سوالات آنگونه که مطابق با شماست پاسخ دهید. نه آنگونه که فکر می کنید باید درست باشد و دوست دارید شبیه به آن باشید.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید :

نام و نام خانوادگی :

شماره تلفن :

رشته تحصیلی :

سطح تحصیلات :

کدملی :