شرکت در ارزیابی منابع انسانی ستاد توسعه فناوری نانو

توجه! لطفا توضیحات زیر را با دقت بخوانید:

ارزیابی منابع انسانی مجموعه‌ی آفرینه در بستر پلتفرم «رشدیما» صورت می‌پذیرد. در ادامه به توضیح مراحل این فرآیند می‌پردازیم:

  1. وارد صفحه‌ی ستاد نانو در سایت رشدیما شده و وارد بخش «آگهی‌ها» در این صفحه شوید.
  2. در برنامه ارزیابی شرکت کرده، اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده و در آزمون‌ها شرکت کنید.
  3. پس از ارسال درخواست نوبت گرفته و در جلسه مصاحبه شرکت کنید.