ISFPT

ماجراجو

ISFP-T


هنرمندانی جذاب و انعطاف‌پذیر که همیشه آماده‌ی کشف و تجربه‌ی چیزهای جدید هستند.

تیپ رفتاری :

تجربه گرا

منبع کسب انرژی :

خلوت گزیدن و غرق شدن در افکار و اندیشه‌ها

روش دریافت و ادراک اطلاعات :

توجه به امور واقعی و جزئیات وقایع

مبنا و ملاک قضاوت و تصمیم‌گیری :

سنجش میزان انطباق تصمیم بر ارزش‌ها و اثر آن بر دیگران

رویکرد در قبال سروسامان دادن به امور :

تا مجبور نشود تصمیم نمی‌گیرد و همه‌ی گزینه‌ها را باز نگه می‌دارد

اهمیتی که برای بازخوردها و نظرات دیگران قائل است :

از بازخوردهای دیگران استفاده کرده و نظراتشان را به کار می‌بندد

نقطه قوت اصلی :

درک درست عواطف و نیازهای انسان‌ها